DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงดาว8122.4711897.636369.524648.70
 เมืองนะ65611016.775437413.631,12122520.071,06017616.60
 เมืองงาย1474530.61661928.791826535.711776536.72
 แม่นะ2275524.2336113437.1243913330.3043011626.98
 เมืองคอง781316.672043416.672154420.472314117.75
 ปิงโค้ง268269.702883512.156599213.961,00918818.63
 ทุ่งข้าวพวง35015744.861113329.7340317342.9341516038.55
 รวมทั้งหมด1,80740822.581,69133819.993,08273823.953,36875022.27
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มีนาคม 2560