DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หายยา963031.251864725.27723143.061054643.81
 ช้างม่อย11875.933712.7037513.5135617.14
 ช้างคลาน893849.411,34313810.281,40914610.361,15023020.00
 วัดเกต2212712.222152511.633114213.50427307.03
 ช้างเผือก3625515.194845210.743884311.084454911.01
 สุเทพ7767.798678.1410376.802726222.79
 แม่เหียะ160127.50164127.3221852.2913996.47
 ป่าแดด3183711.643215416.823054916.073396920.35
 หนองหอย2913010.312593111.972613914.94217146.45
 ท่าศาลา1714526.321464430.141582415.19165106.06
 หนองป่าครั่ง8225.001000.00700.004149.76
 ฟ้าฮ่าม2537027.671052220.952477530.362596123.55
 สันผีเสื้อ4758016.844406915.68543274.97478306.28
 รวมทั้งหมด3,44348514.093,79650213.224,05949312.154,07262015.23
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มีนาคม 2560