DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ทางเกวียน71212016.8581616219.8561410917.751,29624518.90
 วังหว้า50211422.7149013527.5543811025.11901516.67
 ชากโดน2212410.861491912.75189178.99192189.38
 เนินฆ้อ2766925.002797727.601623823.462164420.37
 กร่ำ2535822.922417832.372469237.402696925.65
 ชากพง177169.04470173.622602911.151982010.10
 กระแสบน631406.34485398.046159214.96266134.89
 บ้านนา2102110.00973131.9647810020.92241218.71
 ทุ่งควายกิน873657.451,18521418.061,19224220.301,13719316.97
 กองดิน2573814.7923683.39260135.0024662.44
 คลองปูน3577521.01356205.62355257.041381410.14
 พังราด36092.50352329.093844411.46392369.18
 ปากน้ำกระแส28111440.5729011840.6927812243.8823511046.81
 ห้วยยาง1742212.641843116.851763620.451763117.61
 สองสลึง3126019.232836723.673086420.782476626.72
 รวมทั้งหมด5,59684515.105,9131,04817.725,9551,13319.035,33990116.88
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2560