DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หางดง149106.71137107.3041892.15294289.52
 หนองแก๋ว2214.5521942.862013718.411604326.88
 หารแก้ว751520.001431913.291061615.091611911.80
 หนองตอง2984214.093024414.572985618.792787326.26
 ขุนคง1772312.993013.332022110.402213917.65
 สบแม่ข่า933638.71814049.38883742.05924751.09
 บ้านแหวน4857515.462915418.563356118.213334714.11
 สันผักหวาน921111.9639615.386446.253494613.18
 หนองควาย36912934.963488424.1450810921.4649410521.26
 บ้านปง386153.8933072.12347174.903723810.22
 น้ำแพร่2923712.671883116.492703312.22113108.85
 รวมทั้งหมด2,43839416.161,91030515.972,83740014.102,86749517.27
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 23 ธันวาคม 2559