DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สันทรายหลวง7045.716100.005535.45217115.07
 สันทรายน้อย4186214.83409102.44399123.0136513536.99
 สันพระเนตร3058226.896058.332928529.114712.13
 สันนาเม็ง275217.64292289.593004013.332843010.56
 สันป่าเปา1733922.541914423.0422020.91199168.04
 หนองแหย่ง282269.222884214.581322821.21313288.95
 หนองจ๊อม52012624.2346311524.847445.414469922.20
 หนองหาร85723026.8489729132.4493321823.3796820320.97
 แม่แฝก1101110.00192136.77318309.43310278.71
 แม่แฝกใหม่3196821.328655.818855.68167169.58
 เมืองเล็น1393928.061444229.171694627.221523925.66
 ป่าไผ่6169114.7756210518.6860410016.5667310415.45
 รวมทั้งหมด4,08479919.563,64570019.203,58457315.994,14170917.12
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 23 ธันวาคม 2559