DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หายยา261142.31000.00000.00431330.23
 ช้างม่อย85910.597057.1461914.753139.68
 ช้างคลาน300.004125.0014321.431,04611210.71
 วัดเกต10576.678489.527745.192142411.21
 ช้างเผือก2513714.741441611.111891910.05236166.78
 สุเทพ5846.907445.418144.946557.69
 แม่เหียะ21762.7619263.131201210.0017274.07
 ป่าแดด2123014.152393916.322063115.052253716.44
 หนองหอย21552.331715.88345236.67259249.27
 ท่าศาลา37821.62792835.44783038.461736135.26
 หนองป่าครั่ง3133.33200.00300.00500.00
 ฟ้าฮ่าม292227.533674813.083015016.612375121.52
 สันผีเสื้อ56910919.1649112926.2755513724.68417399.35
 รวมทั้งหมด2,07324912.011,76328516.172,03032215.863,12339212.55
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 23 ธันวาคม 2559