DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงใหม่43,8077,05516.103245216.05000.00000.00
 ลำพูน9,8351,21712.37187147.49000.00000.00
 ลำปาง18,0442,09111.595139017.54000.00000.00
 แพร่11,5481,44312.5011487.02000.00000.00
 น่าน20,9863,24915.48761519.74000.00000.00
 พะเยา17,2742,31213.38757688.98000.00000.00
 เชียงราย36,1954,80313.271,58616510.40000.00000.00
 แม่ฮ่องสอน14,1242,50217.714078621.13000.00000.00
 รวมทั้งหมด171,81324,67214.363,96449812.56000.00000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565