DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงใหม่56,4209,00015.9562,98410,53116.7256,5829,39116.60000.00
 ลำพูน11,9191,46312.2712,9271,61512.499,2781,04211.23000.00
 ลำปาง20,1102,38211.8424,2203,11712.8719,6522,63813.42000.00
 แพร่13,7641,79013.0014,3322,23515.5912,1641,63513.44000.00
 น่าน22,8753,76316.4523,9634,06116.9517,9443,03816.93000.00
 พะเยา19,8412,57112.9619,5152,92214.9716,0492,49015.51100.00
 เชียงราย43,2576,08014.0645,9366,74814.6935,1204,96914.15000.00
 แม่ฮ่องสอน15,9342,76217.3315,7522,59216.4613,2172,15716.32000.00
 รวมทั้งหมด204,12029,81114.60219,62933,82115.40180,00627,36015.20100.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 24 มิถุนายน 2565