DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงใหม่65,25211,21117.1871,09212,67517.8365,42810,88216.6365,54910,65516.26
 ลำพูน16,8232,33013.8516,1972,07212.7913,7731,68512.2312,2401,41111.53
 ลำปาง29,8013,77012.6530,3754,00413.1827,2312,93810.7923,0712,50510.86
 แพร่15,7921,71810.8815,7212,07713.2113,0781,48111.3211,2681,35912.06
 น่าน25,8144,08815.8424,6253,47514.1121,2562,82013.2721,1862,97714.05
 พะเยา19,6582,51612.8022,8233,28214.3819,0042,42012.7318,0442,17412.05
 เชียงราย52,1208,06015.4655,3548,44815.2644,5255,90913.2743,7305,68513.00
 แม่ฮ่องสอน17,7253,13117.6617,8002,84315.9715,5282,28214.7016,9942,55815.05
 รวมทั้งหมด242,98536,82415.15253,98738,87615.31219,82330,41713.84212,08229,32413.83
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564