DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงใหม่82,93517,77921.4480,22517,06121.2777,15416,17520.9679,11316,40720.74
 ลำพูน17,6182,86016.2315,5592,77817.8513,9001,92913.8813,7192,44117.79
 ลำปาง31,9174,97015.5725,3054,13316.3329,7494,32314.5324,0193,50114.58
 แพร่19,2602,98715.5116,9683,00817.7316,5372,50515.1518,2752,84815.58
 น่าน28,3825,62519.8227,6236,02421.8128,6086,35022.2028,4046,19321.80
 พะเยา19,3702,43712.5822,1223,21114.5113,9681,87213.40000.00
 เชียงราย57,41311,01919.1956,17310,60918.8954,27610,62419.5758,46411,74420.09
 แม่ฮ่องสอน18,8933,70519.6117,2613,54720.5517,9373,59320.0317,8733,94922.09
 รวมทั้งหมด275,78851,38218.63261,23650,37119.28252,12947,37118.79239,86747,08319.63
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 มิถุนายน 2564