DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงใหม่69,64210,28614.7768,41010,74215.7063,25310,14916.0578,23313,28216.98
 ลำพูน16,9902,01611.8714,7131,86912.7015,9671,83111.4714,1161,78612.65
 ลำปาง33,3703,61310.8328,9423,83713.2634,1883,98111.6427,9073,55312.73
 แพร่15,6471,2558.0214,3121,1568.0814,8011,1527.7814,7861,3579.18
 น่าน22,3182,96013.2622,2422,83712.7623,6863,12013.1726,5804,04715.23
 พะเยา17,8222,31012.9618,1272,32812.8418,3542,80315.2721,5124,04518.80
 เชียงราย50,0957,21214.4050,6537,21114.2449,3757,41115.0158,0518,83915.23
 แม่ฮ่องสอน18,2683,09816.9618,7093,19517.0816,7922,62415.6318,8293,09816.45
 รวมทั้งหมด244,15232,75013.41236,10833,17514.05236,41633,07113.99260,01440,00715.39
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 เมษายน 2562