DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองลำปาง3,6122356.516,0465408.935,79674112.781,8821668.82
 แม่เมาะ2,01125412.631,73229116.801,81725814.20957889.20
 เกาะคา1,61325715.931,94833917.401,59928517.821,01816115.82
 เสริมงาม1,33716612.421,20814712.171,02711210.915225510.54
 งาว2,20328612.982,52830412.032,45226710.8999311011.08
 แจ้ห่ม1,29114911.541,31721015.951,70822313.066039215.26
 วังเหนือ1,08817215.811,36723717.341,42120114.147387510.16
 เถิน2,33823610.092,28330813.492,35533014.011,08613512.43
 แม่พริก382338.64541427.763593710.31229135.68
 แม่ทะ1,01219018.771,71528316.501,94723412.024957615.35
 สบปราบ91811312.318759210.5190612513.80465469.89
 ห้างฉัตร1,29216712.931,42116611.681,87522812.165016412.77
 เมืองปาน1,21514612.021,36517112.531,38819213.836459013.95
 รวมทั้งหมด20,3122,40411.8424,3463,13012.8624,6503,23313.1210,1341,17111.56
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 สิงหาคม 2565