DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนครราชสีมา15,8451,93012.1815,2952,28414.9315,5601,91112.286,4765388.31
 ครบุรี5,03568313.574,71382617.535,31584915.972,49235814.37
 เสิงสาง4,15545010.834,08847711.674,24947611.2086816418.89
 คง3,1202708.653,10034511.133,40634210.041,25514411.47
 บ้านเหลื่อม1,13115213.441,29614611.271,47718912.805398716.14
 จักราช3,5873329.263,85843711.334,30648611.291,010908.91
 โชคชัย4,33357613.293,87867317.354,23065615.511,62516410.09
 ด่านขุนทด6,8281,03115.105,59780914.456,16189514.532,53544017.36
 โนนไทย3,43438911.333,36242112.523,6573339.112,4741546.22
 โนนสูง6,62168210.307,5601,13515.017,2746218.541,75623513.38
 ขามสะแกแสง2,0622039.842,31444019.012,12026012.2690112313.65
 บัวใหญ่4,68075116.054,96182916.715,19491717.652,02834517.01
 ประทาย3,65647312.944,05382820.434,00260315.071,73320812.00
 ปักธงชัย5,05274714.794,39880918.395,00692918.562,11725812.19
 พิมาย6,22368310.986,06178712.987,09584711.943,2793149.58
 ห้วยแถลง4,1392896.983,9563558.975,0304799.522,2221888.46
 ชุมพวง4,40259613.544,4193848.694,0213608.952,4192259.30
 สูงเนิน3,27951015.554,06182320.273,88668417.601,59523414.67
 ขามทะเลสอ1,61821413.231,85524813.371,96424012.226807010.29
 สีคิ้ว9,1971,32114.367,0391,12515.987,76191511.792,02825812.72
 ปากช่อง9,8651,13511.519,0081,32214.6811,9221,0578.873,25537611.55
 หนองบุญมาก3,56647013.183,30564919.643,39059317.491,52724115.78
 แก้งสนามนาง1,6301489.081,65821713.091,77419611.052514317.13
 โนนแดง1,18215813.371,44720514.171,53715610.154765110.71
 วังน้ำเขียว2,14935616.572,02647823.592,72443916.1299919119.12
 เทพารักษ์90015717.441,07721219.681,21516913.914488017.86
 เมืองยาง1,23121517.471,28220716.151,24212810.315797112.26
 พระทองคำ1,84923012.441,85629015.632,08430714.73981707.14
 ลำทะเมนชัย1,24724319.491,4521228.401,5091046.892613714.18
 บัวลาย1,1221059.361,28921216.451,35526919.85387379.56
 สีดา1,1331139.971,07411310.521,0531029.69911314.29
 เฉลิมพระเกียรติ2,28030313.292,22031414.142,24329713.243596317.55
 รวมทั้งหมด126,55115,91512.58123,55818,52214.99133,76216,80912.5749,6465,87011.82
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 สิงหาคม 2565