DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองตราด2,4832108.462,6032268.681,6451297.84000.00
 คลองใหญ่60210216.9464210015.582694918.22000.00
 เขาสมิง1,4061148.111,41816711.7872710013.76000.00
 บ่อไร่930879.3584110812.842185324.31000.00
 แหลมงอบ92214715.9488312614.276026210.30000.00
 เกาะกูด156127.69174158.6263812.70000.00
 เกาะช้าง5426311.624467416.592706122.59000.00
 รวมทั้งหมด7,04173510.447,00781611.653,79446212.18000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2565