DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองจันทบุรี4,7453176.684,5013146.981,36214510.65000.00
 ขลุง1,36114510.651,78123112.97953808.39000.00
 ท่าใหม่1,51618512.201,33522416.786139415.33000.00
 โป่งน้ำร้อน1,54230920.041,90137619.7882816820.29000.00
 มะขาม767435.618999010.014014711.72000.00
 แหลมสิงห์919748.0582910512.672683312.31000.00
 สอยดาว2,77533912.223,10341313.31990898.99000.00
 แก่งหางแมว1,87025413.582,42040416.691,23315512.57000.00
 นายายอาม1,61616410.151,60421313.2882912815.44000.00
 เขาคิชฌกูฏ76011415.005819516.351952814.36000.00
 รวมทั้งหมด17,8711,94410.8818,9542,46513.017,67296712.60000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 พฤษภาคม 2565