DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงใหม่3,1162427.773,3082627.923,1782126.671,0961049.49
 จอมทอง4,85183717.254,49878617.474,53683718.453,47156916.39
 แม่แจ่ม3,30468120.614,20586820.643,44568619.913,32766820.08
 เชียงดาว2,44839216.012,94238513.093,59960416.782,53839715.64
 ดอยสะเก็ด2,3452219.422,69929911.082,57428411.031,5901187.42
 แม่แตง2,11024211.472,33926411.292,54229811.721,7561659.40
 แม่ริม2,97033211.182,93331610.773,44040111.662,14326212.23
 สะเมิง86915617.951,27923818.611,48525016.8496415015.56
 ฝาง4,53377917.195,15190217.515,23092417.673,31648914.75
 แม่อาย2,58650619.573,99399724.973,97184321.232,88259520.65
 พร้าว1,65424714.932,02936017.742,05736917.941,37816011.61
 สันป่าตอง2,46833913.742,79031511.292,76128510.322,2722109.24
 สันกำแพง1,54220012.971,96025713.112,04624411.931,78119811.12
 สันทราย2,82941114.533,02647915.833,56449513.892,64927610.42
 หางดง2,54728211.072,45527511.203,00431710.552,6352128.05
 ฮอด2,32844819.242,46943517.622,52346218.312,22942919.25
 ดอยเต่า1,02110610.381,2011058.741,156867.44950505.26
 อมก๋อย5,1161,29125.235,6211,52527.135,7631,58527.505,1541,43027.75
 สารภี1,55022014.191,63922613.791,64018911.521,149958.27
 เวียงแหง1,01113012.861,00013113.1099812512.539329710.41
 ไชยปราการ1,92734517.902,27642018.452,31634114.721,27814611.42
 แม่วาง1,71240723.771,80745325.071,78637020.721,57133921.58
 แม่ออน462153.25447204.476456610.23424419.67
 ดอยหล่อ629518.116416810.616777911.67726557.58
 กัลยาณิวัฒนา83110112.1593414615.6398613613.79887849.47
 รวมทั้งหมด56,7598,98115.8263,64210,53216.5565,92210,48815.9149,0987,33914.95
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 สิงหาคม 2565