DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองน่าน4,98858711.774,7874619.633,8323408.873,5943078.54
 แม่จริม1,06022120.851,05919017.9478713016.5287119622.50
 บ้านหลวง70610314.596859513.877499913.225776711.61
 นาน้อย1,50629319.461,45515810.861,47124116.381,28114511.32
 ปัว3,49551614.763,54249614.002,57531712.313,09238612.48
 ท่าวังผา2,28934815.202,45140916.692,27128112.371,79624113.42
 เวียงสา3,80661016.032,96648316.282,53638315.102,97950917.09
 ทุ่งช้าง1,45627318.751,36025919.041,20620617.081,32325519.27
 เชียงกลาง8869710.95951697.261,035999.571,05711610.97
 นาหมื่น54811520.995785810.037208311.53444429.46
 สันติสุข91913114.2593414014.9984912714.9683612915.43
 บ่อเกลือ1,28231824.801,23225921.0296219820.581,10921719.57
 สองแคว86416118.6360012520.836149815.9646912125.80
 ภูเพียง1,2981259.631,3141299.821,010898.811,024949.18
 เฉลิมพระเกียรติ71119026.7271114420.2563912920.1973415220.71
 รวมทั้งหมด25,8144,08815.8424,6253,47514.1121,2562,82013.2721,1862,97714.05
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564