DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองลำปาง11,1231,24711.219,4101,02210.869,2886867.395,44256910.46
 แม่เมาะ1,64322513.691,93932316.661,65421012.701,92222011.45
 เกาะคา2,27434115.002,72444316.262,21832514.651,52521914.36
 เสริมงาม1,36019914.631,35021015.561,15614512.541,14614312.48
 งาว2,50643617.402,22234315.441,90722611.852,1341748.15
 แจ้ห่ม1,77618410.361,76119911.301,57417310.991,6361468.92
 วังเหนือ82510312.481,48825817.341,46024316.641,37518413.38
 เถิน2,0281517.452,5182218.782,31023710.262,2372079.25
 แม่พริก5956010.08541437.95440306.824294310.02
 แม่ทะ1,23820716.722,13735816.751,48522014.811,63023314.29
 สบปราบ1,2081028.441,05611310.70817688.32973666.78
 ห้างฉัตร1,62327817.131,75926314.951,77921512.091,31416612.63
 เมืองปาน1,60223714.791,47020814.151,14316014.001,30813510.32
 รวมทั้งหมด29,8013,77012.6530,3754,00413.1827,2312,93810.7923,0712,50510.86
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564