DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนครราชสีมา19,8132,17610.9818,6932,02010.8114,5521,2828.8112,6141,31610.43
 ครบุรี5,40084615.674,97880916.253,59246212.863,56548713.66
 เสิงสาง4,6234479.673,42650514.743,53142011.892,41433613.92
 คง3,81540410.593,98742610.683,0772327.541,70519811.61
 บ้านเหลื่อม1,48423215.631,44621314.731,19214812.4295810410.86
 จักราช4,27154912.853,67843311.773,3312978.922,9692538.52
 โชคชัย5,20266412.765,39668012.603,78441911.073,2273119.64
 ด่านขุนทด7,4791,15615.466,6571,07216.106,25378112.494,61763913.84
 โนนไทย3,92951012.983,78245211.953,0232518.302,6552158.10
 โนนสูง7,58694212.427,47585311.415,30861411.574,7614048.49
 ขามสะแกแสง2,26530313.382,20433615.251,72518210.551,29221316.49
 บัวใหญ่5,9331,05417.774,84195519.734,04261715.263,38643912.97
 ประทาย4,64167014.444,09463915.613,15441213.062,97733411.22
 ปักธงชัย6,05979413.104,82265313.543,35148814.563,00137412.46
 พิมาย7,32882911.318,1961,00112.216,13367511.015,10452010.19
 ห้วยแถลง5,1945179.954,5184349.613,8872837.283,3241835.51
 ชุมพวง4,91154511.104,44947710.724,00347811.943,1442397.60
 สูงเนิน4,63769915.075,17275314.563,57244612.492,32129812.84
 ขามทะเลสอ1,75633519.081,78531017.371,45818812.891,14512310.74
 สีคิ้ว8,05795911.907,0401,06015.065,67168312.045,41370212.97
 ปากช่อง11,9371,72314.4310,7131,69015.786,64184912.785,93070711.92
 หนองบุญมาก4,35063614.623,78663816.853,09542313.672,49833513.41
 แก้งสนามนาง1,64730818.701,71326415.411,44917912.351,28912910.01
 โนนแดง1,65521913.231,54324315.751,03712712.2597711211.46
 วังน้ำเขียว3,07341613.542,80848017.092,07032415.651,70526315.43
 เทพารักษ์98316817.091,25115412.3172611315.5651110420.35
 เมืองยาง1,04013913.371,03113513.0994015116.0675013117.47
 พระทองคำ2,26931914.062,32435115.101,79021011.731,5741569.91
 ลำทะเมนชัย1,42321114.831,21520917.201,14417114.9598010911.12
 บัวลาย1,30216112.371,22529023.6792411912.8897811812.07
 สีดา1,16615513.291,13515413.57944778.165395810.76
 เฉลิมพระเกียรติ1,71319911.622,28440317.641,79923212.901,94920710.62
 รวมทั้งหมด146,94119,28513.12137,66719,09213.87107,19812,33311.5090,27210,11711.21
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564