DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองขอนแก่น14,2356584.6213,3517115.3313,2167755.8610,5296065.76
 บ้านฝาง2,4731315.302,5781566.052,4451204.912,151964.46
 พระยืน1,361402.941,392433.091,361221.621,279171.33
 หนองเรือ5,2844378.273,7562035.404,6302234.823,258842.58
 ชุมแพ5,4873085.615,5553666.595,7055249.184,9494308.69
 สีชมพู3,9633368.483,7873108.193,7081985.344,0112345.83
 น้ำพอง4,8941994.074,7441272.683,9491112.812,330662.83
 อุบลรัตน์2,4952479.902,4312299.422,1301416.621,901914.79
 กระนวน4,46348110.784,58951411.203,7472717.232,7122007.37
 บ้านไผ่5,04661712.235,2845239.904,0932325.674,0922335.69
 เปือยน้อย1,35714910.981,28213710.69935838.885559016.22
 พล5,8482344.004,6131904.123,855952.464,7991322.75
 แวงใหญ่1,7221448.361,7361669.561,6081459.021,295997.64
 แวงน้อย2,3131928.302,2401657.372,003793.941,519624.08
 หนองสองห้อง3,4341414.113,4531073.103,2951013.073,353832.48
 ภูเวียง4,6343718.014,3972746.233,6621784.863,1021886.06
 มัญจาคีรี3,4092356.893,1132136.842,7701967.081,9471397.14
 ชนบท1,990683.422,1811064.861,744392.241,158262.25
 เขาสวนกวาง1,5741106.991,6421026.211,6281126.881,480513.45
 ภูผาม่าน1,107605.42951636.62972737.51362267.18
 ซำสูง1,5331368.871,3011229.381,2591128.901,136948.27
 โคกโพธิ์ไชย1,27216112.661,42221014.771,30021916.851,1971099.11
 หนองนาคำ1,15713711.841,09412611.521,175816.89657436.54
 บ้านแฮด1,475201.361,511271.791,466342.321,119403.57
 โนนศิลา1,19715813.201,14812510.891,11711610.3899310610.67
 เวียงเก่า89110511.78905839.17810526.42719395.42
 รวมทั้งหมด84,6145,8756.9480,4565,3986.7174,5834,3325.8162,6033,3845.41
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564