DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองชัยภูมิ10,0881,36513.5310,9801,21411.067,24890412.476,85580911.80
 บ้านเขว้า2,08022210.672,1561727.981,9571336.801,8121176.46
 คอนสวรรค์2,3982048.512,49837114.852,0131366.761,9381216.24
 เกษตรสมบูรณ์5,45197617.905,09081916.094,56367214.733,95547512.01
 หนองบัวแดง6,06874812.335,47966912.214,14545911.073,90442710.94
 จัตุรัส3,99950812.703,54045512.852,50332412.942,44931612.90
 บำเหน็จณรงค์2,72939014.292,36935514.991,89023112.221,52823915.64
 หนองบัวระเหว1,32116512.491,55820413.09895859.506596710.17
 เทพสถิต3,14644714.213,50250014.282,49038915.622,28234014.90
 ภูเขียว5,40480414.885,61867612.034,36050211.514,31950111.60
 บ้านแท่น1,429674.691,8861357.161,7731649.251,7061609.38
 แก้งคร้อ4,32949811.505,02656111.163,58137010.332,68931911.86
 คอนสาร3,62552514.483,26942913.122,7742649.522,5591957.62
 ภักดีชุมพล1,72422012.761,48522014.8199719519.5695112913.56
 เนินสง่า1,50517811.831,35717112.601,28423718.4694714815.63
 ซับใหญ่91612713.861,00313513.465776110.575937111.97
 รวมทั้งหมด56,2127,44413.2456,8167,08612.4743,0505,12611.9139,1464,43411.33
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564