DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองตราด3,9943619.043,8343519.152,8242438.602,2102039.19
 คลองใหญ่981909.177849712.3761310016.316289915.76
 เขาสมิง2,4832249.022,1581838.481,4791107.441,26113010.31
 บ่อไร่1,9241879.721,67924114.3592910010.76941859.03
 แหลมงอบ1,09622120.161,07017716.541,00710410.33709689.59
 เกาะกูด158138.23150149.33170105.88141128.51
 เกาะช้าง689598.564835110.563855313.773935112.98
 รวมทั้งหมด11,3251,15510.2010,1581,11410.977,4077209.726,28364810.31
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564