DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงใหม่4,27542810.014,26847111.044,0803759.194,0943418.33
 จอมทอง4,96794318.994,83086417.894,74985718.053,99571918.00
 แม่แจ่ม1,95034717.794,5731,15225.194,24693121.934,16877618.62
 เชียงดาว3,32869520.883,83867817.673,12143113.813,51159416.92
 ดอยสะเก็ด2,69630211.202,67127010.112,5802198.492,5422309.05
 แม่แตง2,40430712.773,04342213.872,78236813.232,64131712.00
 แม่ริม3,62942311.662,76039914.462,50240216.072,64739214.81
 สะเมิง1,58429918.881,68826215.521,61325816.001,57126516.87
 ฝาง5,11280115.675,66898717.415,25386616.494,92281616.58
 แม่อาย3,13665520.894,06899324.413,9211,00525.633,81495324.99
 พร้าว2,04730614.952,09333816.152,05731715.411,85126414.26
 สันป่าตอง2,28826511.582,86734912.172,4752449.862,84532811.53
 สันกำแพง2,47137615.221,7771639.171,45416211.142,07025312.22
 สันทราย3,29362819.073,53975221.253,44162918.283,72863316.98
 หางดง3,51955815.863,39950914.972,76332611.802,80832811.68
 ฮอด2,69654420.182,82255119.532,60550519.392,50747719.03
 ดอยเต่า1,28313810.761,33414010.491,2241159.401,1931018.47
 อมก๋อย5,2471,50828.745,7981,61927.925,5261,43325.935,6181,49426.59
 สารภี1,96135818.262,13139118.351,83626814.601,74222713.03
 เวียงแหง1,01111511.371,07215814.7495512713.301,10618116.37
 ไชยปราการ2,13242419.892,43947719.562,09334916.672,08035517.07
 แม่วาง1,82044524.451,90742222.131,76140422.941,75935820.35
 แม่ออน6608813.337808811.287369613.04703679.53
 ดอยหล่อ7499012.027618911.70704679.526978011.48
 กัลยาณิวัฒนา99416816.9096613113.5695112813.4693710611.31
 รวมทั้งหมด65,25211,21117.1871,09212,67517.8365,42810,88216.6365,54910,65516.26
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564