DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงราย6,79383712.325,79765911.375,68676213.407,05781111.49
 เวียงชัย2,57329511.471,88119110.151,016878.561,3841087.80
 เชียงของ2,75133712.251,90624412.802,21126111.802,40128311.79
 เทิง4,07591122.363,90096924.852,62736613.932,76232811.88
 พาน5,7051,39524.455,3051,28524.224,34779718.334,38791620.88
 ป่าแดด1,37425818.781,28925219.555326812.787347810.63
 แม่จัน6,1821,03116.685,19085216.423,17851516.213,71849013.18
 เชียงแสน1,66637622.571,26825520.111,15121718.851,55024015.48
 แม่สาย2,66942515.922,90739713.661,84524013.012,09322210.61
 แม่สรวย4,3481,33830.774,8661,57632.392,78167924.424,09078719.24
 เวียงป่าเป้า3,68377821.122,95149716.842,93062821.432,86846316.14
 พญาเม็งราย2,43954522.352,10543320.571,17717815.121,78324913.97
 เวียงแก่น4,0801,70741.843,8001,50139.503,2951,16835.453,4611,04930.31
 ขุนตาล1,50035123.401,39931922.801,07217616.4299413613.68
 แม่ฟ้าหลวง3,41572321.172,78860621.741,38622416.161,59522814.29
 แม่ลาว1,32619614.781,27621817.08686608.759089410.35
 เวียงเชียงรุ้ง1,97433516.971,88431716.831,15312510.841,21812610.34
 ดอยหลวง1,05125624.361,09918817.1186115217.6592514615.78
 รวมทั้งหมด57,60412,09421.0051,61110,75920.8537,9346,70317.6743,9286,75415.38
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563