DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองน่าน4,94171114.394,62973915.964,09268516.743,86057014.77
 แม่จริม1,12748643.1299836336.3756517731.3369415722.62
 บ้านหลวง83910912.9965212118.56538407.43589488.15
 นาน้อย1,92349825.901,68739123.181,63734020.771,16419516.75
 ปัว3,97673218.413,85365216.923,11748015.403,31560718.31
 ท่าวังผา3,05477325.312,74861122.232,15836316.822,18226011.92
 เวียงสา3,96566216.703,92261415.663,01048716.183,31358817.75
 ทุ่งช้าง1,74655531.791,70447327.761,36924017.531,52330720.16
 เชียงกลาง1,40224617.551,09014913.678569511.108678910.27
 นาหมื่น63116526.1551713626.3159814624.4158315125.90
 สันติสุข1,06422721.3395521622.6273113818.8875312216.20
 บ่อเกลือ1,25953542.491,12349443.9999729829.8988118521.00
 สองแคว93932634.7282622327.0069315622.5186120423.69
 ภูเพียง1,40515911.321,4051299.181,111998.911,0611059.90
 เฉลิมพระเกียรติ75129339.0178133843.2869026037.6873322430.56
 รวมทั้งหมด29,0226,47722.3226,8905,64921.0122,1624,00418.0722,3793,81217.03
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563