DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนครราชสีมา18,3352,69314.6916,5682,95917.8613,2361,34110.1314,1451,3049.22
 ครบุรี6,40694914.816,09498116.103,63445712.583,94944611.29
 เสิงสาง4,90080116.354,13656613.683,2001063.313,2022327.25
 คง4,08656513.834,02554313.492,1221527.162,4161335.50
 บ้านเหลื่อม1,60630518.991,51231620.90986697.00828465.56
 จักราช5,18087816.954,61161813.403,5282767.822,2341878.37
 โชคชัย6,39587113.625,63795416.923,4592778.014,5194089.03
 ด่านขุนทด8,0401,74521.707,1901,49420.786,48182712.766,5341,25619.22
 โนนไทย4,24656713.354,49971315.853,3563008.943,2662497.62
 โนนสูง8,1361,33916.467,7301,40818.216,6705988.976,4275628.74
 ขามสะแกแสง2,39852822.022,37148520.461,7671629.171,5881106.93
 บัวใหญ่6,2681,70927.275,6711,90133.522,87341414.413,83745011.73
 ประทาย5,27285416.204,58278717.183,28334310.453,17548315.21
 ปักธงชัย6,6851,25218.736,0551,13218.703,7683539.374,5212946.50
 พิมาย8,4691,34415.878,0581,03112.794,7893226.724,9263206.50
 ห้วยแถลง5,21690517.355,0971,01619.933,98546011.544,1353227.79
 ชุมพวง5,4551,01618.635,33994217.644,2702425.673,6052767.66
 สูงเนิน5,40798018.125,3701,09120.324,2743939.203,59450714.11
 ขามทะเลสอ2,08840619.441,94339820.481,26322317.661,50931220.68
 สีคิ้ว9,1611,39915.277,9971,30016.265,3244207.896,0474597.59
 ปากช่อง13,9662,85920.4713,6852,36917.319,2431,07511.639,9351,33913.48
 หนองบุญมาก4,68097320.793,98083821.062,62035313.473,32836410.94
 แก้งสนามนาง1,91733417.421,74832618.651,50818712.401,39814110.09
 โนนแดง1,40025117.931,64930118.25828516.161,191685.71
 วังน้ำเขียว3,08481226.333,16486227.241,70228316.631,19715713.12
 เทพารักษ์1,14025622.461,32018614.09939939.903404011.76
 เมืองยาง1,50825416.841,47122215.091,1151008.971,05914413.60
 พระทองคำ2,36040217.032,74044816.352,0662049.872,03827013.25
 ลำทะเมนชัย1,86836819.701,81036920.391,4261178.201,4161379.68
 บัวลาย1,57932120.331,38139428.5381412815.721,04617016.25
 สีดา1,30621516.461,29319314.93854273.16726496.75
 เฉลิมพระเกียรติ2,72638814.232,61040515.521,65318411.131,63119311.83
 รวมทั้งหมด161,28328,53917.69151,33627,54818.20107,03610,5379.84109,76211,42810.41
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 พฤศจิกายน 2563