DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองจันทบุรี8,4056888.195,79563510.964,3302425.595,2411973.76
 ขลุง2,43846218.952,39260325.211,57121913.941,9441326.79
 ท่าใหม่2,77754619.662,61850219.171,77721111.871,4791379.26
 โป่งน้ำร้อน3,14566721.212,74863723.182,19441819.052,52233613.32
 มะขาม1,72027215.811,87139521.111,39617112.251,76121512.21
 แหลมสิงห์1,30517713.561,16914011.98892495.491,009626.14
 สอยดาว4,80595119.794,03359714.802,1311316.152,4091927.97
 แก่งหางแมว3,02754618.042,54154721.531,196867.191,8671226.53
 นายายอาม2,16033515.512,15539918.521,40416711.891,5291167.59
 เขาคิชฌกูฏ1,59049230.941,28635927.9275720326.8292725927.94
 รวมทั้งหมด31,3725,13616.3726,6084,81418.0917,6481,89710.7520,6881,7688.55
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563