DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองขอนแก่น14,5581,3799.4714,2158275.8214,2247905.5513,2986715.05
 บ้านฝาง2,8711535.332,5591756.842,5571766.882,6472338.80
 พระยืน1,488956.381,454906.191,375453.271,482523.51
 หนองเรือ4,99364012.824,1113057.424,2033097.354,0953889.47
 ชุมแพ8,1201,65420.376,8611,33719.495,3434398.225,6014678.34
 สีชมพู4,27644810.484,43244310.003,471401.153,110732.35
 น้ำพอง5,4703095.655,1683747.244,9872204.414,4771834.09
 อุบลรัตน์2,67744516.622,68632211.992,1671496.882,31726611.48
 กระนวน4,25181519.173,87175519.503,0432969.732,92737212.71
 บ้านไผ่5,17973914.275,77084114.584,20656913.534,14245911.08
 เปือยน้อย1,30227220.891,18216814.21856364.21834617.31
 พล7,2295427.505,6474047.154,2151172.784,5911813.94
 แวงใหญ่1,94223111.891,61616910.461,4041389.831,267453.55
 แวงน้อย2,40134814.492,1821958.941,906422.201,842301.63
 หนองสองห้อง3,6611674.563,4052015.903,1651615.093,2252126.57
 ภูเวียง4,3782305.254,1372656.412,9701625.453,2251324.09
 มัญจาคีรี3,0862146.932,9131836.282,9481735.872,8551495.22
 ชนบท2,63341815.882,00420210.082,0661034.992,0961024.87
 เขาสวนกวาง2,81351718.382,72144116.211,84221211.511,7711257.06
 ภูผาม่าน1,159453.881,146736.371,099787.10968707.23
 ซำสูง1,51531520.791,20520316.85938808.53721486.66
 โคกโพธิ์ไชย1,50715110.021,2431189.491,016979.55662588.76
 หนองนาคำ1,1421089.461,046959.081,111998.91961464.79
 บ้านแฮด1,339272.021,309453.441,134272.381,148201.74
 โนนศิลา1,19315512.9992116017.371,1921048.7298712612.77
 เวียงเก่า94414114.941,15512310.65964949.75611355.73
 รวมทั้งหมด92,12710,55811.4684,9598,51410.0274,4024,7566.3971,8604,6046.41
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563