DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงใหม่5,50660711.024,26559013.832,10235616.943,41657316.77
 จอมทอง5,1061,09921.524,9361,01020.464,02375818.844,85199220.45
 แม่แจ่ม4,7491,28627.084,6381,17725.383,80893024.423,77090423.98
 เชียงดาว4,4221,06023.974,21096622.953,92184521.553,92381120.67
 ดอยสะเก็ด2,86836812.832,26923410.312,0151698.392,15621810.11
 แม่แตง3,25161518.922,99344114.732,60133612.922,71032912.14
 แม่ริม3,73550613.553,22652816.372,89143214.943,12645214.46
 สะเมิง1,80650828.131,77945525.581,48528819.391,61631219.31
 ฝาง6,0661,00416.555,8381,02917.633,72957015.294,34366815.38
 แม่อาย3,9821,13928.603,62993025.633,08365421.213,23364419.92
 พร้าว2,33849821.302,26846420.462,01135117.452,28347420.76
 สันป่าตอง3,95562315.753,55856715.942,83845716.103,27341212.59
 สันกำแพง2,56551420.042,18646421.231,76429016.441,76626815.18
 สันทราย3,54177922.003,84780520.933,62079321.914,48184618.88
 หางดง4,61888419.144,07796523.672,77546816.862,72846817.16
 ฮอด3,14273223.303,11768722.042,71651318.892,80156420.14
 ดอยเต่า1,82338721.231,89636919.461,52624916.321,28016412.81
 อมก๋อย6,1731,90330.835,6781,67729.544,8241,26926.314,7621,25926.44
 สารภี2,88549417.122,57053320.742,00949224.492,47254522.05
 เวียงแหง1,15419216.641,14020117.631,11819917.801,12416114.32
 ไชยปราการ2,61944316.912,38535314.802,04930915.081,90626714.01
 แม่วาง2,15756826.332,07949623.861,44430120.841,43932522.59
 แม่ออน6089715.9584914316.8481114718.1375712716.78
 ดอยหล่อ7988510.657378611.6777610213.1473210314.07
 กัลยาณิวัฒนา1,03721020.2599619419.4896716917.481,03518017.39
 รวมทั้งหมด80,90416,60120.5275,16615,36420.4460,90611,44718.7965,98312,06618.29
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 23 ตุลาคม 2563