DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงราย7,83695412.177,49583811.186,92681611.787,40687011.75
 เวียงชัย2,65930511.472,82932411.452,99437712.592,63534513.09
 เชียงของ2,52038615.322,05221210.332,31729512.732,09927513.10
 เทิง3,84481221.124,10887121.203,50679922.794,37689220.38
 พาน5,6621,37424.275,6691,36624.105,6891,40624.715,6321,40024.86
 ป่าแดด1,41818913.331,30323217.811,20520116.681,23518114.66
 แม่จัน5,6791,11219.586,3851,10417.295,8161,03717.837,2061,13315.72
 เชียงแสน1,57633121.001,43930120.921,58434922.031,50133522.32
 แม่สาย2,8172719.622,82333111.732,39233614.052,41242217.50
 แม่สรวย3,8871,19130.643,8751,11728.833,8261,10428.864,3181,24628.86
 เวียงป่าเป้า4,20166515.833,50553915.383,50758116.573,50864118.27
 พญาเม็งราย2,59661223.572,70565824.332,55757622.532,57254021.00
 เวียงแก่น3,0901,09135.313,0301,00833.273,0111,05635.073,9691,56939.53
 ขุนตาล1,60128817.991,53330720.031,52727618.071,47929720.08
 แม่ฟ้าหลวง3,20463019.662,83656319.852,89467323.263,10966821.49
 แม่ลาว1,54021013.641,50621614.341,23917614.211,54620113.00
 เวียงเชียงรุ้ง2,03531715.582,01137618.702,10331915.172,10535817.01
 ดอยหลวง1,24828122.521,06924623.011,18324720.881,35637127.36
 รวมทั้งหมด57,41311,01919.1956,17310,60918.8954,27610,62419.5758,46411,74420.09
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562