DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองน่าน4,29953212.374,31863914.804,85366213.645,09582616.21
 แม่จริม1,18339733.561,23149340.051,22947238.411,06140137.79
 บ้านหลวง6229114.636219815.7866212218.4371717023.71
 นาน้อย1,53221514.031,08212911.921,51629019.131,05912711.99
 ปัว4,42477817.594,20480919.244,02879819.814,41397722.14
 ท่าวังผา2,60252520.182,83259420.972,82072125.573,13569222.07
 เวียงสา4,14173317.703,98168117.114,26691421.434,18584620.22
 ทุ่งช้าง1,61249630.771,56246629.831,40935525.201,49536224.21
 เชียงกลาง1,56223615.111,37523417.021,33423617.691,40124917.77
 นาหมื่น71316423.0064712619.4768015923.3857313223.04
 สันติสุข1,16426422.681,12929926.481,28530924.051,09123021.08
 บ่อเกลือ1,30846335.401,36256441.411,44855338.191,38852838.04
 สองแคว85724828.9484029935.6087725028.5175625033.07
 ภูเพียง1,58922514.161,62626316.171,38317012.291,27413710.75
 เฉลิมพระเกียรติ77425833.3381333040.5981833941.4476126634.95
 รวมทั้งหมด28,3825,62519.8227,6236,02421.8128,6086,35022.2028,4046,19321.80
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562