DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองขอนแก่น15,3741,80911.7712,9081,42311.0213,6861,38610.1311,8821,26210.62
 บ้านฝาง2,9612026.822,7042117.802,6572288.582,1021557.37
 พระยืน1,63419511.931,52415610.241,6041388.601,2721249.75
 หนองเรือ4,2922225.173,3461544.603,6131243.433,3391163.47
 ชุมแพ9,2871,86620.098,3192,05424.698,1321,59119.569,3151,79419.26
 สีชมพู4,67852811.294,7254279.044,15443010.354,59548110.47
 น้ำพอง5,4473466.354,9592334.705,2572995.694,8232585.35
 อุบลรัตน์2,39243618.232,53439115.432,88347816.582,76152719.09
 กระนวน4,15964615.534,19268216.273,79471118.744,83992719.16
 บ้านไผ่4,22544610.563,08541113.323,66446912.804,11247811.62
 เปือยน้อย1,46630720.9499932732.731,14125622.4480719724.41
 พล6,8485017.325,6664608.126,3394477.055,7144828.44
 แวงใหญ่2,08923811.391,86725613.712,13027012.681,89223512.42
 แวงน้อย2,07827913.431,99634617.332,23626111.671,90030616.11
 หนองสองห้อง4,1142596.303,3741815.363,2371594.913,2721965.99
 ภูเวียง3,5841163.243,112912.923,6521624.443,8202486.49
 มัญจาคีรี3,2973049.222,8772388.272,75830310.992,13223511.02
 ชนบท2,2982299.972,38724510.262,2501707.561,9791748.79
 เขาสวนกวาง1,21312910.631,52120313.351,79424813.821,4561329.07
 ภูผาม่าน1,4921157.711,3771259.08998343.41908353.85
 ซำสูง7547710.21331164.8384315017.7978312315.71
 โคกโพธิ์ไชย1,64419711.981,39517512.541,5761539.711,5051489.83
 หนองนาคำ1,107504.521,2191209.841,2811289.998679510.96
 บ้านแฮด1,403312.211,196262.171,268493.861,186363.04
 โนนศิลา1,318695.24797415.1495310811.3388518320.68
 เวียงเก่า1,06214914.031,11916114.391,13212911.401,00112712.69
 รวมทั้งหมด90,2169,74610.8079,5299,15311.5183,0328,88110.7079,1479,07411.46
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 พฤศจิกายน 2562