DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนครราชสีมา18,4122,50113.5816,5632,69216.2515,9442,11713.2815,9602,11313.24
 ครบุรี6,11786714.176,2271,01616.325,78192816.055,67388515.60
 เสิงสาง5,00988517.674,34597922.534,89781816.703,6721,03928.30
 คง4,13856613.684,54377317.023,95953513.513,52360517.17
 บ้านเหลื่อม1,63536922.571,76343224.501,65636421.981,63635021.39
 จักราช5,25478514.944,42277217.463,98173418.443,87173819.06
 โชคชัย6,22892014.776,1581,03016.736,16778912.795,56463311.38
 ด่านขุนทด7,9061,22415.487,6751,50219.577,1871,34618.737,3111,66122.72
 โนนไทย4,08053813.194,15475718.223,88557814.883,75457015.18
 โนนสูง7,6481,21615.908,0451,39017.287,9291,15314.546,5151,10616.98
 ขามสะแกแสง2,65480330.262,62465524.962,43461725.352,07851224.64
 บัวใหญ่7,3512,08828.407,5542,32030.716,0621,63026.894,8851,54431.61
 ประทาย5,08681716.065,11493918.364,36974116.964,14677418.67
 ปักธงชัย6,8601,07615.695,8991,10818.785,99692315.396,1461,09117.75
 พิมาย8,8651,04911.838,7421,14313.078,94894910.618,00295411.92
 ห้วยแถลง5,44864111.775,58288315.824,61660513.113,95651312.97
 ชุมพวง5,7601,12819.585,9741,07818.045,48186515.785,14088017.12
 สูงเนิน5,7061,28122.455,6291,15020.435,6931,08619.084,9351,17923.89
 ขามทะเลสอ1,90034318.051,83437520.451,77134419.421,87643623.24
 สีคิ้ว9,6411,45715.119,2341,47816.018,1751,31616.106,9671,21317.41
 ปากช่อง14,3092,62418.3412,2932,59621.1211,5682,05417.7611,3132,25219.91
 หนองบุญมาก4,41071016.104,41081518.484,18190421.623,62782722.80
 แก้งสนามนาง1,73533619.371,95746223.611,83928015.231,88332417.21
 โนนแดง1,63124214.841,75433519.101,59622514.101,26130123.87
 วังน้ำเขียว3,24081025.003,33994728.362,76667924.552,49373529.48
 เทพารักษ์72024133.471,29528622.081,08026824.8189920823.14
 เมืองยาง1,25321717.3292415416.6796214014.551,21721617.75
 พระทองคำ2,50145418.152,71456920.972,42938115.692,07332515.68
 ลำทะเมนชัย1,90637019.411,699593.471,478634.261,33726119.52
 บัวลาย1,44737826.121,51642027.701,47638325.951,26825920.43
 สีดา1,31721616.401,37420214.701,19617314.4698914714.86
 เฉลิมพระเกียรติ2,62033512.792,68144516.602,51840316.002,34932413.79
 รวมทั้งหมด162,78727,48716.89158,03729,76218.83148,02024,39116.48136,31924,97518.32
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 8 พฤศจิกายน 2562