DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองจันทบุรี8,8481,08012.216,8831,00714.635,7654067.045,6824588.06
 ขลุง2,82840014.142,08450124.042,07230314.622,64142115.94
 ท่าใหม่2,88550117.372,92157919.822,36144118.682,44457323.45
 โป่งน้ำร้อน3,47369419.983,06262620.443,06461320.013,23557517.77
 มะขาม2,13631914.931,86939120.921,84930616.551,65131619.14
 แหลมสิงห์1,26914211.191,13022219.651,20516113.361,09619017.34
 สอยดาว4,37959513.595,12892117.963,86553013.714,39467615.38
 แก่งหางแมว2,97754618.343,25967920.832,71454820.192,78263022.65
 นายายอาม2,05537618.301,92743622.631,74433719.322,21241518.76
 เขาคิชฌกูฏ1,54639425.491,37447834.791,46343029.391,52255336.33
 รวมทั้งหมด32,3965,04715.5829,6375,84019.7126,1024,07515.6127,6594,80717.38
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562