DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงใหม่4,11755713.534,65165614.103,38047714.113,74451313.70
 จอมทอง3,45863018.223,07962120.173,00859819.883,27959818.24
 แม่แจ่ม5,3691,74432.485,0871,60231.494,5241,28028.294,3341,27829.49
 เชียงดาว5,1981,48628.594,9211,20324.454,9801,14322.955,0271,17323.33
 ดอยสะเก็ด3,10146715.063,14343713.903,13139212.523,18342113.23
 แม่แตง3,61262317.253,30465119.703,22561319.013,32653816.18
 แม่ริม3,91547212.063,17341713.143,38545913.563,01643114.29
 สะเมิง1,28832425.161,65037222.551,44333823.421,83551127.85
 ฝาง6,8051,43921.155,9821,18319.785,7381,03718.076,2881,11317.70
 แม่อาย3,6701,09429.814,6481,28527.654,7291,33128.154,5551,23627.14
 พร้าว2,35256023.812,37653622.562,33857724.682,45259624.31
 สันป่าตอง3,77765917.453,77276320.233,81370218.413,91170317.97
 สันกำแพง2,95261820.933,02169022.842,87455319.242,64153620.30
 สันทราย4,98482316.514,31670916.434,36281018.574,64187218.79
 หางดง4,61480617.474,26286620.323,92575819.314,13273917.88
 ฮอด3,43982423.963,53188325.013,37884024.873,38582724.43
 ดอยเต่า2,00845022.412,00337018.471,99739119.582,15945421.03
 อมก๋อย6,4311,87929.225,9361,75229.515,9871,77729.685,9401,73829.26
 สารภี2,45937115.092,67739614.792,45440316.422,64350018.92
 เวียงแหง1,13320117.741,15217615.281,12821619.151,19021417.98
 ไชยปราการ2,79746716.702,67443316.192,50044717.882,64940015.10
 แม่วาง2,69983330.862,15859227.432,08159728.692,14155125.74
 แม่ออน88714216.0188115617.7186013515.7087514516.57
 ดอยหล่อ85811813.7584010812.868899710.9182711113.42
 กัลยาณิวัฒนา1,01219218.9798820420.651,02520419.9094020922.23
 รวมทั้งหมด82,93517,77921.4480,22517,06121.2777,15416,17520.9679,11316,40720.74
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562