DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองตราด5,10163612.475,52467412.204,01357814.405,12664912.66
 คลองใหญ่1,33919114.261,29225619.811,30817813.611,11215013.49
 เขาสมิง2,49344817.972,48745818.422,11947822.562,09946021.92
 บ่อไร่2,04148123.572,25357225.392,02242521.021,89839120.60
 แหลมงอบ1,20818715.481,11520418.301,08421019.371,14922819.84
 เกาะกูด1613521.741643018.291162723.281613320.50
 เกาะช้าง77922228.5071819627.3079817622.0668314220.79
 รวมทั้งหมด13,1222,20016.7713,5532,39017.6311,4602,07218.0812,2282,05316.79
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562