DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงราย7,19596213.377,35193712.757,10392012.957,77887711.28
 เวียงชัย1,9901798.991,8111759.662,0561547.492,65127810.49
 เชียงของ2,25429313.002,33636715.712,33735915.362,20227312.40
 เทิง3,01932310.702,96631810.723,08435811.613,94170917.99
 พาน4,10342210.294,2164209.963,82342811.205,50271412.98
 ป่าแดด1,38519313.941,48421914.761,28317813.871,31219214.63
 แม่จัน4,64956212.094,37957213.063,79862816.546,30796515.30
 เชียงแสน2,02529814.722,17725211.581,98529614.911,68021612.86
 แม่สาย1,65917510.552,4631797.271,9311718.862,3692349.88
 แม่สรวย3,25946114.153,03741813.763,85766817.324,43075817.11
 เวียงป่าเป้า4,26875717.743,89655214.173,78851513.603,90356314.42
 พญาเม็งราย2,46947119.082,75155920.322,76952619.002,89151717.88
 เวียงแก่น3,08488328.633,03088729.273,10983726.923,20593929.30
 ขุนตาล1,2021179.731,58122314.101,44918312.631,72322212.88
 แม่ฟ้าหลวง3,20354617.052,64651719.542,82658020.523,14063520.22
 แม่ลาว1,057958.991,21412210.059359810.481,80623913.23
 เวียงเชียงรุ้ง2,02731115.342,06728913.982,20231614.352,04530114.72
 ดอยหลวง1,24716413.151,24820516.431,04019618.851,16620717.75
 รวมทั้งหมด50,0957,21214.4050,6537,21114.2449,3757,41115.0158,0518,83915.23
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561