DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองน่าน4,86751110.505,01055411.064,92357811.744,58150310.98
 แม่จริม63813821.6363912519.5664210416.201,03722021.22
 บ้านหลวง4705611.914487917.635656010.626979012.91
 นาน้อย1,43220814.531,49922715.141,46223015.731,57924415.45
 ปัว2,4642359.542,3092058.882,98637212.464,54169715.35
 ท่าวังผา1,91627214.201,82627615.122,15525711.932,62940115.25
 เวียงสา3,83541510.824,09041010.023,66740110.944,11264015.56
 ทุ่งช้าง1,34628521.171,04216315.641,24520616.5599115515.64
 เชียงกลาง92410010.8298810810.931,001888.799249810.61
 นาหมื่น533529.765916911.6872911816.1965710415.83
 สันติสุข96018619.3887414917.0598515715.941,02617917.45
 บ่อเกลือ79021026.5875817623.221,04223822.841,04023022.12
 สองแคว2915117.533595816.164176515.5966913720.48
 ภูเพียง1,290937.211,2821148.891,2271139.211,40615911.31
 เฉลิมพระเกียรติ56214826.3352712423.5364013320.7869119027.50
 รวมทั้งหมด22,3182,96013.2622,2422,83712.7623,6863,12013.1726,5804,04715.23
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561