DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนครราชสีมา14,8486524.3913,8905934.2715,8398795.5513,0157856.03
 ครบุรี5,86858710.005,16453510.365,52357710.455,09255710.94
 เสิงสาง4,3093337.733,92542410.804,1763337.973,17040612.81
 คง3,0501264.133,0001133.773,5032266.452,38027411.51
 บ้านเหลื่อม1,54723815.381,50620813.811,75324513.981,73221312.30
 จักราช2,6331987.521,9901547.743,1972939.163,4053058.96
 โชคชัย6,3924747.425,68470412.396,0065689.465,47757010.41
 ด่านขุนทด6,0044507.505,9944237.066,7445948.817,02476010.82
 โนนไทย4,1763207.663,7733098.194,0932997.313,9063077.86
 โนนสูง7,4585667.597,0545467.746,9394846.985,8834918.35
 ขามสะแกแสง2,2471235.472,121843.962,1741295.931,57422914.55
 บัวใหญ่5,96967711.345,02068213.596,20875312.135,24282515.74
 ประทาย3,0921544.982,7851936.932,9401765.991,6241016.22
 ปักธงชัย5,02851510.244,7304339.153,9943979.946,47469710.77
 พิมาย6,3973425.356,2332814.516,6342253.395,1442023.93
 ห้วยแถลง5,2872685.075,0702975.864,8392715.604,1982806.67
 ชุมพวง4,2832445.704,6141964.255,0343416.774,7533417.17
 สูงเนิน3,8812085.364,3182766.393,9402576.523,0592086.80
 ขามทะเลสอ1,9641959.931,9561608.181,85420310.951,63917310.56
 สีคิ้ว8,2436247.578,5856227.258,3396998.387,19277310.75
 ปากช่อง11,3105604.956,3312513.968,1514155.0910,1127127.04
 หนองบุญมาก4,50950111.114,05248611.993,95543310.953,68749513.43
 แก้งสนามนาง1,3921017.261,2391038.311,182796.681,058686.43
 โนนแดง1,96520510.431,8641598.531,8601809.681,43919913.83
 วังน้ำเขียว2,64430111.382,66431311.752,96029810.072,12936817.29
 เทพารักษ์613609.7999815915.9371714420.0872117023.58
 เมืองยาง800749.25866778.89623477.54956959.94
 พระทองคำ1,944593.031,747583.321,546462.981,091353.21
 ลำทะเมนชัย1,8121256.901,70122313.111,4111067.511,2581249.86
 บัวลาย1,00812712.601,4041399.901,28713010.101,16016113.88
 สีดา1,237806.471,280745.781,167746.341,06913012.16
 เฉลิมพระเกียรติ1,7281589.141,6441468.881,60616710.401,15613011.25
 รวมทั้งหมด133,6389,6457.22123,2029,4217.65130,19410,0687.73117,81911,1849.49
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 พฤศจิกายน 2561