DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองจันทบุรี8,0065496.866,7164857.225,9433986.706,9123344.83
 ขลุง2,1691316.042,1681627.471,7951267.022,2691657.27
 ท่าใหม่2,6921264.682,1831496.831,9661336.771,6501569.45
 โป่งน้ำร้อน3,0912909.383,15936611.593,04234811.442,97538112.81
 มะขาม1,7981216.731,52916610.861,40014910.641,40914810.50
 แหลมสิงห์1,323695.221,179746.281,157605.191,080837.69
 สอยดาว3,9942085.212,8372388.393,2462156.623,6543459.44
 แก่งหางแมว2,8702508.711,8151719.422,28725611.192,85346516.30
 นายายอาม1,9451759.001,7281257.231,7601357.672,58439715.36
 เขาคิชฌกูฏ1,8371156.261,514996.541,6941166.851,3711208.75
 รวมทั้งหมด29,7252,0346.8424,8282,0358.2024,2901,9367.9726,7572,5949.69
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561