DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงใหม่3,07433010.743,29634910.592,73631911.662,83932911.59
 จอมทอง3,51963017.903,41255916.383,34552415.673,67658115.81
 แม่แจ่ม3,70662916.974,13785220.592,89070924.535,1081,31925.82
 เชียงดาว4,85596119.794,97894819.043,57380922.645,2341,06320.31
 ดอยสะเก็ด2,56227210.623,17036711.582,79129310.503,0803029.81
 แม่แตง2,85739613.862,70137413.852,73035613.043,62549413.63
 แม่ริม3,28134410.482,94035912.214,15945410.923,32536811.07
 สะเมิง73912116.371,54730319.591,19529224.441,88646224.50
 ฝาง4,96977215.543,95666916.913,85362616.255,39692817.20
 แม่อาย2,97633211.163,19146214.482,90539413.564,58589019.41
 พร้าว1,71017910.471,82826014.221,63721713.262,71557020.99
 สันป่าตอง3,18336011.312,81234312.202,82336412.894,02349212.23
 สันกำแพง2,28828312.371,96026613.572,31835115.142,76246216.73
 สันทราย4,53356912.553,67554514.833,21749815.483,86254714.16
 หางดง4,16871117.064,09473517.953,96555814.074,29761414.29
 ฮอด2,96945815.433,26347814.652,88143114.963,24657417.68
 ดอยเต่า1,27314211.151,35514110.411,20514011.621,06214613.75
 อมก๋อย6,1781,48123.975,9661,44524.225,9511,48624.976,1411,57125.58
 สารภี2,3131677.222,0471597.772,29924010.443,02435311.67
 เวียงแหง1,1311039.111,130736.466068013.2090711813.01
 ไชยปราการ2,72133612.352,55231512.341,96824012.202,72334212.56
 แม่วาง1,69328016.541,53630119.601,47334023.081,55133221.41
 แม่ออน96711511.8999211111.1995210410.921,4151107.77
 ดอยหล่อ1,01416015.7895014915.6887414016.0287113915.96
 กัลยาณิวัฒนา96315516.1092217919.4190718420.2988017620.00
 รวมทั้งหมด69,64210,28614.7768,41010,74215.7063,25310,14916.0578,23313,28216.98
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561