DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองขอนแก่น14,3831,2388.6114,4861,2358.5314,1281,1508.1412,5121,0728.57
 บ้านฝาง3,1882247.032,9702056.902,6121766.743,1823139.84
 พระยืน1,7121508.761,64716810.201,59016610.441,54015910.32
 หนองเรือ4,6021864.043,3651755.203,6812436.604,1252907.03
 ชุมแพ7,3374255.795,5503025.446,9584626.648,23198311.94
 สีชมพู3,0221635.393,933671.704,0782095.133,7143439.24
 น้ำพอง5,2052324.465,2593095.885,5632764.963,2862597.88
 อุบลรัตน์2,013743.681,840854.622,133894.172,6302509.51
 กระนวน2,39124710.332,7502609.452,7182438.943,71350513.60
 บ้านไผ่4,67949210.523,87846011.863,72338210.264,0913628.85
 เปือยน้อย1,014494.83996343.41925616.591,45717712.15
 พล5,6092404.284,7512194.615,8501943.325,8964317.31
 แวงใหญ่2,12824611.562,20723210.512,14223811.112,24822510.01
 แวงน้อย2,0821145.481,850904.862,1861315.992,4482289.31
 หนองสองห้อง3,9661804.543,6121734.794,0161523.783,5031915.45
 ภูเวียง3,7962195.773,5071434.083,5131634.643,2101344.17
 มัญจาคีรี2,5621977.692,6292248.523,1391645.222,1501356.28
 ชนบท2,3812239.372,2911697.382,4011777.372,41625010.35
 เขาสวนกวาง1,8041337.371,5791569.887118411.811,75230217.24
 ภูผาม่าน1,252655.191,113474.221,195423.511,541845.45
 ซำสูง836678.01882728.16827657.86438398.90
 โคกโพธิ์ไชย1,3101209.161,168917.791,273987.70899889.79
 หนองนาคำ1,1761099.271,111726.481,110433.871,015222.17
 บ้านแฮด1,587342.141,298241.851,379412.971,5961358.46
 โนนศิลา1,16823720.291,07518517.211,09214012.825359617.94
 เวียงเก่า917576.22647456.961,06011811.13803769.46
 รวมทั้งหมด82,1205,7216.9776,3945,2426.8680,0035,3076.6378,9317,1499.06
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2561