DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงราย7,8491,10014.017,9051,09213.817,38693812.707,5091,04113.86
 เวียงชัย1,87519410.352,10023711.292,2152019.071,7491377.83
 เชียงของ1,96321811.112,02528514.072,17626412.131,98627113.65
 เทิง3,3882748.093,0532708.843,5033118.882,98335211.80
 พาน4,08350312.324,37349611.343,86345811.864,40049611.27
 ป่าแดด1,2251209.8096611511.901,087847.73684487.02
 แม่จัน3,82063116.524,37781618.644,11960714.744,58161813.49
 เชียงแสน2,01520610.221,63117510.731,50515910.561,9211829.47
 แม่สาย2,56735113.678118810.851,31719114.501,21912310.09
 แม่สรวย2,76937413.512,54839415.463,14148215.352,04328113.75
 เวียงป่าเป้า2,49954121.652,29542218.392,47346118.642,11527012.77
 พญาเม็งราย1,66320112.091,73330117.371,73023213.411,85522712.24
 เวียงแก่น3,19690728.382,77885530.783,16693829.632,78779628.56
 ขุนตาล1,1021029.261,2271048.481,3021158.831,15712710.98
 แม่ฟ้าหลวง1,50820613.661,36618513.541,25818014.311,23916713.48
 แม่ลาว1,31117012.971,29919314.861,10812511.281,26113610.79
 เวียงเชียงรุ้ง1,47915310.341,33413910.421,38114910.791,38015110.94
 ดอยหลวง73115120.6697516216.621,01514814.5884311413.52
 รวมทั้งหมด45,0436,40214.2142,7966,32914.7943,7456,04313.8141,7125,53713.27
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560