DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองขอนแก่น16,2281,3258.1614,6401,4279.7515,2571,2698.3213,0839697.41
 บ้านฝาง3,0062939.752,2051978.933,0032538.422,1532069.57
 พระยืน1,78324713.851,44916711.531,71520011.661,6441589.61
 หนองเรือ4,3852525.753,8982696.903,8482005.204,2762215.17
 ชุมแพ6,2503044.866,4484056.286,7772573.796,3143255.15
 สีชมพู3,1602066.523,5491795.043,6861644.453,7051955.26
 น้ำพอง6,0535178.545,3204268.015,2443987.595,7384527.88
 อุบลรัตน์2,0321266.201,877975.172,518833.302,1221095.14
 กระนวน2,7732318.332,65428710.812,81329310.422,2121918.63
 บ้านไผ่4,75847810.054,04948511.985,1915129.863,8023779.92
 เปือยน้อย97213113.485309818.4975311315.01622375.95
 พล5,7193145.494,2922325.415,9012343.974,8202204.56
 แวงใหญ่1,38115711.371,5341519.841,56117110.951,51916911.13
 แวงน้อย2,2011888.542,0481185.761,538473.061,354805.91
 หนองสองห้อง4,4344309.703,6882707.324,4062756.242,7671776.40
 ภูเวียง3,8752055.293,4301434.173,8861503.863,1571213.83
 มัญจาคีรี3,0312749.042,2311717.662,9722277.642,2561908.42
 ชนบท2,3601737.332,10121310.142,3401968.382,1241908.95
 เขาสวนกวาง1,77325714.50717557.67893657.281,10513612.31
 ภูผาม่าน76610313.451,09921119.201,01314214.021,05010510.00
 ซำสูง749537.08919606.53966747.66710436.06
 โคกโพธิ์ไชย1,159927.941,2531088.621,4881177.8694910511.06
 หนองนาคำ1,062858.001,1711048.881,066656.101,1161029.14
 บ้านแฮด1,5161439.431,186453.791,626694.241,508483.18
 โนนศิลา93814815.781,27121016.5280012515.6385616919.74
 เวียงเก่า981818.26938939.91986555.58969474.85
 รวมทั้งหมด83,3456,8138.1774,4976,2218.3582,2475,7547.0071,9315,1427.15
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 26 ตุลาคม 2561