DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองกาญจนบุรี4,9584088.235,1784047.805,7133996.985,9643515.89
 ไทรโยค2,38129512.391,90522611.861,7901337.431,5231147.49
 บ่อพลอย2,7292549.312,9051796.163,4511534.432,5651264.91
 ศรีสวัสดิ์1,017898.757949511.961,081958.79730648.77
 ท่ามะกา5,8424597.864,8244349.006,7533475.145,3342995.61
 ท่าม่วง5,5742905.205,5112564.656,3222844.496,4342283.54
 ทองผาภูมิ3,7493489.282,8812759.553,8503188.262,5162228.82
 สังขละบุรี1,233816.571,146887.681,3621148.371,26513110.36
 พนมทวน2,4042028.402,73834412.562,61434913.352,3262179.33
 เลาขวัญ2,4541737.052,5401013.982,5341114.381,715824.78
 ด่านมะขามเตี้ย1,9491899.701,6661358.101,9701346.801,641885.36
 หนองปรือ1,548815.23892576.391,706965.631,4801147.70
 ห้วยกระเจา1,4201369.581,135766.701,45815510.63851667.76
 รวมทั้งหมด37,2583,0058.0734,1152,6707.8340,6042,6886.6234,3442,1026.12
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560