DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองน่าน5,49174713.604,86259212.185,62687815.614,78059712.49
 แม่จริม70914019.7571913719.0568612618.3767912818.85
 บ้านหลวง4605111.09301206.64371308.09365297.95
 นาน้อย1,73425514.711,69723313.731,68727716.421,56324315.55
 ปัว2,1521597.392,4872299.212,23423110.342,62726410.05
 ท่าวังผา2,02925212.421,89027314.442,11625512.052,09529013.84
 เวียงสา3,2092578.012,9902638.803,0662748.942,9932709.02
 ทุ่งช้าง1,22522518.371,09513312.151,17325221.481,10520918.91
 เชียงกลาง1,054938.821,08911510.56948899.399309310.00
 นาหมื่น5906611.195707412.985628715.485165210.08
 สันติสุข74311014.8069310615.306349214.5172112116.78
 บ่อเกลือ66020030.3080924630.4174119426.1871111716.46
 สองแคว2545822.831582314.562994414.728678.14
 ภูเพียง1,387755.411,5041147.581,498936.211,4411037.15
 เฉลิมพระเกียรติ45615533.9936610829.5137211530.9144510824.27
 รวมทั้งหมด22,1532,84312.8321,2302,66612.5622,0133,03713.8021,0572,63112.49
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560