DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองลำปาง8,81696310.926,41474111.559,8141,02510.448,36399111.85
 แม่เมาะ1,9731939.781,3091309.931,49016210.871,07210810.07
 เกาะคา1,64716810.201,50617611.692,11127212.881,28919114.82
 เสริมงาม1,05913712.941,03413112.671,05812611.911,11113111.79
 งาว2,72431711.641,55121613.932,78630110.801,44217912.41
 แจ้ห่ม1,4991479.811,35215411.391,55215810.181,10811310.20
 วังเหนือ1,68518911.221,52819412.701,5881569.821,54820313.11
 เถิน2,2811747.632,1181577.412,3341807.711,8701296.90
 แม่พริก411266.33409266.36422307.113333610.81
 แม่ทะ2,32926511.382,06128413.782,17224011.051,81721011.56
 สบปราบ1,024868.401,027939.06846424.96924333.57
 ห้างฉัตร1,3861198.591,051878.281,3801279.201,133807.06
 เมืองปาน1,40217812.701,34714110.471,2971168.941,002999.88
 รวมทั้งหมด28,2362,96210.4922,7072,53011.1428,8502,93510.1723,0122,50310.88
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 2 ธันวาคม 2560