DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองชัยภูมิ4,4773758.384,1303297.973,12332810.503,34134610.36
 บ้านเขว้า1,6081378.521,7621428.061,062767.161,159726.21
 คอนสวรรค์2,3761687.072,1271547.241,528734.781,9361015.22
 เกษตรสมบูรณ์3,7652707.173,7132266.093,2612246.872,7181736.36
 หนองบัวแดง2,8831635.652,7231284.703,1592497.884,2682997.01
 จัตุรัส2,1021557.371,5501217.811,8041578.702,1441316.11
 บำเหน็จณรงค์844748.775776010.405466211.36615416.67
 หนองบัวระเหว1,21825621.02990888.899749810.0679711013.80
 เทพสถิต2,7791565.612,1801607.341,9321216.261,329846.32
 ภูเขียว4,4512635.913,6811834.972,8301374.843,5781574.39
 บ้านแท่น1,340695.151,7651045.892,005793.941,712824.79
 แก้งคร้อ4,0262045.073,4192166.323,5132256.402,4661405.68
 คอนสาร1,383775.571,6561649.901,388835.981,53916010.40
 ภักดีชุมพล583437.38531489.047259513.106746910.24
 เนินสง่า1,011919.001,371725.251,307785.97894434.81
 ซับใหญ่7338812.016957410.65632579.02781749.48
 รวมทั้งหมด35,5792,5897.2832,8702,2696.9029,7892,1427.1929,9512,0826.95
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 21 พฤศจิกายน 2560