DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนครราชสีมา16,7359665.7715,7119606.1113,4165964.4414,0425994.27
 ครบุรี4,7533627.623,8833188.193,9572596.553,0592287.45
 เสิงสาง4,2341714.044,2801162.713,679902.453,3751183.50
 คง4,0661854.553,0741324.293,2221444.472,6901184.39
 บ้านเหลื่อม1,210675.54968555.681,193594.95974606.16
 จักราช2,6821927.163,2921725.221,8991166.111,7151589.21
 โชคชัย5,8723065.214,9512765.575,4432534.653,7681453.85
 ด่านขุนทด6,6234496.786,5004647.145,8203315.694,0263137.77
 โนนไทย3,2411986.112,8511846.453,1971514.722,5931365.24
 โนนสูง7,0454676.636,6793775.646,4153154.915,1532665.16
 ขามสะแกแสง1,778724.051,918884.592,0521095.311,3931117.97
 บัวใหญ่4,5053477.703,8073218.434,3892485.652,3691365.74
 ประทาย3,4552406.953,5752045.712,9921826.082,1481155.35
 ปักธงชัย4,5432836.234,2813327.763,8973148.063,4472828.18
 พิมาย7,0623725.276,5233695.666,9553875.565,5533205.76
 ห้วยแถลง3,9631563.944,0841253.064,1171303.163,4671343.87
 ชุมพวง4,5582906.364,7282675.654,6762595.543,8552075.37
 สูงเนิน3,7412476.604,1292305.574,3152295.312,7581937.00
 ขามทะเลสอ1,611905.591,445815.611,247524.171,012595.83
 สีคิ้ว7,9503644.586,3332664.207,5564475.925,3372865.36
 ปากช่อง10,0245705.698,7113494.0110,2084033.956,4123084.80
 หนองบุญมาก4,5043547.864,0643298.103,6032597.192,8832177.53
 แก้งสนามนาง1,4431429.841,2651149.011,4461016.98976858.71
 โนนแดง1,479795.341,349624.601,258493.90949373.90
 วังน้ำเขียว2,2461345.972,2091064.802,1051456.891,193564.69
 เทพารักษ์8178510.401,070787.29990898.994104711.46
 เมืองยาง917657.095717813.66624467.37749699.21
 พระทองคำ2,241662.952,233371.661,705482.821,214322.64
 ลำทะเมนชัย1,549613.941,888573.021,404563.991,425523.65
 บัวลาย1,289745.74600386.33952414.31542234.24
 สีดา1,215604.94883303.40982535.40559305.37
 เฉลิมพระเกียรติ1,8581618.671,86719710.551,9031578.251,35814010.31
 รวมทั้งหมด129,2097,6755.94119,7226,8125.69117,6176,1185.2091,4045,0805.56
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2560