DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองจันทบุรี6,9092113.055,1021673.274,8171663.456,7643475.13
 ขลุง2,945953.232,2791496.542,444732.991,991562.81
 ท่าใหม่2,7901204.302,2451165.172,839963.382,1911064.84
 โป่งน้ำร้อน2,72637913.902,15725811.961,8311558.471,538835.40
 มะขาม1,736885.071,573815.151,756734.161,318554.17
 แหลมสิงห์1,260493.891,189574.791,342513.80707324.53
 สอยดาว4,8222495.163,4152346.853,6151754.842,5571254.89
 แก่งหางแมว2,7021776.552,4501486.042,8531184.141,650563.39
 นายายอาม1,455936.391,283493.821,367493.581,240655.24
 เขาคิชฌกูฏ1,9081045.451,728573.301,871774.121,204494.07
 รวมทั้งหมด29,2531,5655.3523,4211,3165.6224,7351,0334.1821,1609744.60
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560