DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงใหม่4,17856713.574,25872216.964,10878919.214,48373416.37
 จอมทอง3,24554316.733,54465218.403,50466919.093,63067718.65
 แม่แจ่ม4,35058613.474,45653512.014,37454012.354,47063314.16
 เชียงดาว3,35574822.304,41589920.364,34385619.714,55987719.24
 ดอยสะเก็ด2,71644316.312,76228810.432,75230911.232,54227310.74
 แม่แตง2,54736514.332,85939813.922,87138913.553,01139012.95
 แม่ริม3,25533110.173,21933610.443,25736111.083,23937611.61
 สะเมิง1,02414914.551,58627817.531,60125916.181,55629619.02
 ฝาง4,78676415.964,44065714.804,56469815.294,61069815.14
 แม่อาย3,69857015.413,95657514.533,87555314.273,68454614.82
 พร้าว1,82725313.851,93525913.391,89223512.421,88827414.51
 สันป่าตอง2,65829711.172,77029910.792,87832811.403,08132210.45
 สันกำแพง2,75830811.172,37132713.792,51432312.852,54230812.12
 สันทราย3,99450012.524,31465315.145,07064612.744,33860413.92
 หางดง3,29149515.043,46348814.093,36548914.532,95749416.71
 ฮอด2,48229912.052,71834212.582,56634413.412,19223210.58
 ดอยเต่า1,46321014.351,45318812.941,43821615.021,46719213.09
 อมก๋อย4,8061,14023.725,2401,23323.534,7051,08323.025,1101,12321.98
 สารภี2,0581396.752,3631405.922,2751506.592,6912308.55
 เวียงแหง763547.081,2111149.411,21413911.451,2071149.44
 ไชยปราการ2,38832813.742,2061677.572,1911828.312,1882089.51
 แม่วาง1,59131219.611,64334821.181,65932619.651,80535319.56
 แม่ออน1,05114213.511,03514413.9198610610.751,01011511.39
 ดอยหล่อ1,04012211.7397711011.261,00914814.6797213914.30
 กัลยาณิวัฒนา1,01518918.621,01717016.721,00415715.6499816116.13
 รวมทั้งหมด66,3399,85414.8570,21110,32214.7070,01510,29514.7070,23010,36914.76
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560